Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Proponowane tematy prac licencjackich

 • Wyznaczanie radiowych własności galaktyk o różnych typach morfologicznych na podstawie przeglądu LoTSS LOFAR-a

 • Promieniowanie blazarów na niskich częstotliwościach radiowych

 • Łączenie i mapowanie danych z misji Mars Exploration Rover instrumentu PANCAM oraz misji Mars Reconnaissance Orbiter z instrumentów CTX i HiRISE dla celów badania ewolucji form powierzchniowych w obszarze Meridiani Planum oraz krateru Gusiewa
 • Łączenie i mapowanie danych z misji Mars Science Laboratory z instrumentów MastCam oraz misji Mars Reconnaissance Orbiter z instrumentów CTX i HiRISE dla celów badania ewolucji form powierzchniowych w obszarze krateru Gale’a
 • Badanie parametrów strugi swobodnej oraz modelowanie pionowego profilu prędkości wiatru w tunelu aerodynamicznym
 • Montaż obrazów z instrumentów MastCam (zarówno 100 mm jak i 34 mm) z misji Mars Science Laboratory oraz PANCAM z misji Mars Exploration Rover z wybranych obszarów do celów wizualizacji danych
 • Tworzenie kompozytów barwnych na podstawie danych z łazików Opportunity i Spirit z narzędzia PANCAM do celów klasyfikacji osadów
 • Opracowanie metody łączenia i wizualizacji danych na temat stanu atmosfery z instrumentów Rover Environ

 • Niestabilności modów pulsacyjnych helowego białego karła GD 358

Praca obserwacyjna (potrzebne 3-4 noce obserwacyjne na miesiąc, minimum 3-4 godziny na noc). Obserwacje możliwe od stycznia do września włącznie. Do wykonania na Maksutowie i/lub 50ce. Wymagania: dobra znajomość pracy pod linuksem i przyzwoita programowania, użycia gnuplota, pisania skryptów uniksowych, redukcji danych CCD. Bardzo przydatna znajomość angielskiego. Do analizy fourierowskiej (slużącej do poszukiwania częstości pulsacji w obserwacjach) zostaną udostępnione progamy.

 • Badanie emisji radiowej pochodzącej ze zwartych grup galaktyk
 • Poszukiwanie emisji radiowej w karłowatych galaktykach pływowych

Astrofizyka wysokich energii:

 • promieniowanie X i gamma
 • akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy
 • procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych

 • Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii, w tym:

 • teoria procesów radiacyjnych i przyśpieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej
 • generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym
 • ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst
 • generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktykach aktywnych przez supermasywne czarne dziury
 • kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych
 • struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym
 • procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk

Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne

 • Wizualizacja gardzieli (z ang. "wormhole")
  Znany relatywista, a być może również przyszłoroczny noblista, Kip Thorne od wielu lat promuje ideę, aby w nauczaniu ogólnej teorii względności wykorzystywać fascynację studentów literaturą "science-fiction". Ze względu na skalę kosmicznych odległości nieodzownym elementem podróży międzygwiezdnych (w literaturze, która nie jest całkowicie "fiction") są tzw. gardziele. Gardziele to swego rodzaju tunele w czasoprzestrzeni umożliwiające szybkie podróżowanie pomiędzy odległymi obszarami Wszechświata. Można udowodnić, iż istnienie czasoprzestrzeni o geometrii tego typu jest niezgodne z fizyką klasyczną. Teoria kwantowa daje tutaj więcej swobody, a ponieważ nie odkryliśmy dotychczas kwantowej teorii grawitacji, to problem istnienia gardzieli nie może zostać obecnie całkowicie jednoznacznie rozstrzygnięty.
  Praca licencjacka związana z tym tematem polegałaby na wizualizacji gardzieli. Procedura umożliwiająca dokonanie takiej wizualizacji została opisana krok po kroku w skierowanym do początkujących studentów edukacyjnym artykule:
  "Visualizing Interstellar's Wormhole",
  Oliver James, Eugenie von Tunzelmann, Paul Franklin, Kip S. Thorne,
  arXiv:1502.03809

 • Badanie trajektorii cząstek próbnych (w tym propagacji światła) w niejednorodnych modelach kosmologicznych zawierających fale grawitacyjne o zwartym nośniku
  W praktyce zagadnienie to sprowadzi się do rozwiązywania wyprowadzonego przeze mnie układu równań różniczkowych zwyczajnych dla jednej zadanej czasoprzestrzeni (dodatkowym zadaniem studenta będzie weryfikacja rozważanego układu równań według podanej przeze mnie procedury). Rozwiązań można poszukiwać zarówno za pomocą metod analitycznych jak i numerycznych. Motywacja przemawiając za podjęciem tego typu badań wynika z chęci zrozumienia efektów, jakie wywiera na cząstki próbne przejście fali grawitacyjnej.

 • Detektory fal grawitacyjnych
  Praca przeglądowa prezentująca aktualny status astronomii fal grawitacyjnych oraz działające detektory naziemne.

 • Bayesowskie modele selekcji modeli kosmologicznych
 • Metody układów dynamicznych w poszukiwaniu scenariusza ewolucyjnego dla przyśpieszającego Wszechświata
 • Self-organizing processes in cosmology
 • Cosmological models with Planckian time delay

 • Badanie korelacji pozycyjno-czasowej między rozbłyskami gamma a wysokoenergetycznymi neutrinami
  Celem projektu jest poszukiwanie jednoczesnych detekcji rozbłysków gamma (z katalogów Fermi i/lub Swift) oraz wysokoenergetycznych neutrin (dane IceCube). Wymaga to przeszukania wspomnianych katalogów rozbłysków i neutrin pod kątem zgodnych lokalizacji na niebie (korelacja krzyżowa), wzięcia pod uwagę opóźnień wynikających z efektów kosmologicznych oraz procesów fizycznych zachodzących w źródle. Należy również przeprowadzić analizę statystyczną otrzymanych opóźnień.
  Wymagania: dobra umiejętność programowania w jednym z następujących języków: Mathematica, python, R; znajomość matematycznych podstaw ogólnej teorii względności; ogólna wiedza nt. procesów astrofizycznych.
  Wszelkie dodatkowe informacje: mariusz.tarnopolski@uj.edu.pl lub osobiście (pok. 11, Stary Budynek, OA UJ).

 • Spatiotemporal correlation between gamma-ray bursts (GRBs) and ultra-high energy (UHE) neutrinos
  The aim of the project is to search for coincident arrival between photons from GRBs (from the Fermi and/or Swift catalogues) and UHE neutrinos (from IceCube data). This requires cross-matching the Fermi/Swift and IceCube databases, taking into account delays coming from cosmological effects along the trajectory and physical processes at the progenitor. A statistical analysis of the obtained set of delays shall be conducted.
  Requirements: good programming skills in Mathematica or python or R; decent understanding of general relativity and its mathematical formalism; general knowledge of astrophysical processes.
  Additional details: mariusz.tarnopolski@uj.edu.pl or personally in room 11, Old Building, OA UJ

 • Analiza wielkoskalowych pól magnetycznych w wybranych galaktykach spiralnych gromady Virgo