Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polski udział w projekcie H.E.S.S.

H.E.S.S. Meeting, Kraków, April 18-22, 2007

Organizers:

 • Astronomical Observatory of the Jagiellonian University
 • Nicolaus Copernicus Astronomical Center, PAS
 • Academy of Arts and Sciences, Astrophysical Branch

Krótko o H.E.S.S.

Europejskie obserwatorium H.E.S.S. ulokowane jest w Namibii, na południu Afryki, w miejscu o znakomitych warunkach pogodowych i z możliwością badania widocznych stamtąd centralnych obszarów naszej Galaktyki. Zasadniczym elementem obserwatorium są cztery, trzynastometrowej średnicy, specjalistyczne teleskopy optyczne. Prowadzone nimi obserwacje polegają na rejestrowaniu ultrakrótkich błysków światła widzialnego (tzw. promieniowania Czerenkowa) wywoływanych w górnych warstwach atmosfery ziemskiej przez docierające tam z przestrzeni kosmicznej fotony promieniowania gamma o bardzo wysokiej energii. Przykładowo, energia owych fotonów przewyższa ponad milion razy energię fotonów promieniowania gamma powstającego w przeprowadzanych na Ziemi wybuchach termojądrowych. Obserwacje Wszechświata w zakresie tak wysokich energii to nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina badań astronomicznych, przynosząca zaskakujące często odkrycia, dostarczająca nowych, niekiedy rewelacyjnych wyników naukowych. Eksperyment H.E.S.S. jest niekwestionowanym liderem światowym w tej dziedzinie badań Wszechświata. Wśród jego licznych osiągnięć należy wymienić odkrycia promieniowania gamma z wielu aktywnych jąder galaktyk zawierających w sobie supermasywne czarne dziury, z pozostałości po wybuchach supernowych, z tzw. galaktycznych "mikrokwazarów", z relatywistycznych wiatrów w mgławicach otaczających pulsary, z centrum naszej Galaktyki, czy niektórych gromad masywnych gwiazd. Odkrycia te mają kapitalne znaczenie dla zrozumienia natury tak ważnych zjawisk i obiektów w naszej Galaktyce i poza nią. Warto zaznaczyć, iż dzięki tym odkryciom bliska rozwiązania staje się zagadka pochodzenia "promieniowania kosmicznego" (tak nazywamy strumienie wysokoenergetycznych cząstek docierających do nas z kosmosu, odkrytych w roku 1912 przez Victora Hessa). Ponadto, niektórzy sądzą, że obserwacje promieniowania gamma prowadzone w ramach H.E.S.S. i innych obserwatoriów gamma na świecie, mogą przyczynić się do wyjaśnienia natury cząstek tzw. ciemnej materii, potrzebnej dla zrozumienia ewolucji Wszechświata. Uzyskane dotąd znakomite wyniki naukowe stały się podstawą przyznania zespołowi eksperymentu H.E.S.S. Nagrody Naukowej Kartezjusza.

Grupa polskich astronomów została zaproszona do udziału w eksperymencie H.E.S.S. Negocjacje oraz skomplikowana procedura akcesyjna spowodowały, że oficjalnie zaczęliśmy prace w jego ramach pod koniec roku 2005. Nasze przystąpienie do eksperymentu H.E.S.S. jako pełnoprawnego partnera stało się możliwe dzięki przyznaniu polskiemu zespołowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dużego grantu badawczego, w ramach którego prowadzimy obecne badania oraz włączyliśmy się w rozbudowę i udoskonalenie obserwatorium przez dodanie do niego piątego olbrzymiego teleskopu (tzw. faza H.E.S.S. II). Dotychczasowe prace naukowe polskiego zespołu w eksperymencie miały charakter teoretyczny i w tym zakresie nasze włączenie się do eksperymentu H.E.S.S. znacząco go wzmocniło. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że podstawą obecnych sukcesów eksperymentu H.E.S.S. są wcześniejsze kilkuletnie prace europejskich zespołów naukowych z Niemiec i Francji, z udziałem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Czech, a także pozaeuropejskich grup z Armenii i Południowej Afryki.

Osiągnięcia obserwatorium H.E.S.S. oraz innych nowopowstałych obserwatoriów promieniowania gamma pokazały, że badania astronomiczne prowadzone w tym zakresie fal elektromagnetycznych przynoszą nam bogatą, unikalną i niedostępną innymi środkami wiedzę o Wszechświecie. Szybki rozwój technologiczny umożliwia budowanie teleskopów gamma o coraz to lepszych parametrach, zapewniających nowe, wyśmienitej jakości dane obserwacyjne. Dlatego też, wspólnie z astrofizykami z Uniwersytetu Łódzkiego - członkami innego europejskiego obserwatorium gamma (MAGIC, La Palma, Wyspy Kanaryjskie) - włączyliśmy się aktywnie w rozpoczynające się prace nad konstrukcją nowego wielkiego obserwatorium gamma - CTA (Cherenkov Telescope Array).

Współpraca naukowa

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Polska Akademia Nauk, Warszawa

 • Tomasz Bulik
 • Jarosław Dyks
 • Włodek Kluźniak
 • Rafał Moderski
 • Bronek Rudak
 • Marek Sikora
 • Andrzej Zdziarski

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków

 • Michał Ostrowski
 • Łukasz Stawarz
 • Anna Szostek
 • Natalia Zywucka-Hejzner
 • Angel Priyana Noel

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

 • Krzysztof Katarzyński

Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków

 • Michał Dyrda
 • Jacek Niemiec
 • Alicja Wierzcholska

Współpraca techniczna: Centrum Badań Kosmicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Kontaktprof. dr hab. Michał Ostrowski

Główne czerenkowowskie obserwatoria promieni gamma