Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Tematyka badawcza

Zakład Astrofizyki Gwiazdowej i Pozagalaktycznej

 • Badanie dynamiki i fizyko-chemii komy gazowej oraz budowy jąder kometarnych
 • Ewolucja galaktyk i struktury wielkoskalowej Wszechświata
 • Badanie własności spektroskopowych galaktyk aktywnych radiowo
 • Badanie mechanizmu wielokrotnej aktywności radiowej galaktyk aktywnych
 • Poznanie procesów ewolucji gwiazd na podstawie obserwacji gwiazd zmiennych fizycznie i zaćmieniowych

Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii

 • Rozmaite sformułowania matematyczne fizyki grawitacyjnej i ich zastosowania w astrofizyce relatywistycznej
 • Relatywistyczna teoria powstawania struktur (skupisk materii) we wczesnym Wszechświecie
 • Zastosowania soczewkowania grawitacyjnego w kosmologii
 • Zjawiska chaotyczne i krytyczne w ogólnej teorii względności
 • Systemy algebry komputerowej stosowane w ogólnej teorii względności i astrofizyce relatywistycznej

Zakład Astrofizyki Wysokich Energii

Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej

 • Badania własności gazu i pól magnetycznych w galaktykach, ich grupach, gromadach i w przestrzeni międzygalaktycznej
 • Obserwacje radiowe galaktyk za pomocą największych radioteleskopów i interferometrów radiowych (EVLA, LOFAR WSRT, ATCA, Effelsberg) oraz obserwatoriów kosmicznych (XMM-Newton, Herschel)
 • Komputerowe modelowanie ewolucji kosmicznych pól magnetycznych i oddziaływań grawitacyjnych galaktyk
 • Teoria i modelowanie formowania pierwotnych struktur: włókien i supergromad galaktyk
 • Badania własności jonosfer planet