Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In Memoriam

GROBY BYŁYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ
(wersja z 2022 r.) 

 

Link do pliku pdf z mapką lokalizacji grobów

 

A. Grób wyróżniony:

Tadeusz Banachiewicz (1882-1954), profesor astronomii w UJ i dyr. OAUJ w latach 1919-1954; twórca rachunku krakowianowego. Jego sarkofag znajduje się (pierwszy od wejścia po lewej stronie) w Krypcie Zasłużonych kościoła p.w. św. Michała, przy klasztorze OO. Paulinów na Skałce w Krakowie, ul. Skałeczna 15. (Trumna ze zwłokami Tadeusza Banachiewicza została tam przeniesiona z Cmentarza Rakowickiego 11 listopada 1955 r.)

B. Groby usytuowane na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie: 

(W załączeniu plan tego cmentarza; kwatery z grobami ujętymi w tej liście zostały zaznaczone szarym kolorem; położenia grobów zaznaczono i opisano symbolami literowymi – inicjałami. Pod adresem http://www.rakowice.eu/ znajduje się Lokalizator Internetowy grobów.)

1. Laura Banachiewicz (LB) (1888-1945), żona prof. T. Banachiewicza; kwatera L płd, grób 11; grób ten był również pierwotnym miejscem pochówku T. Banachiewicza; pochowana jest w nim także jego siostra, Zofia Domaszowska.

2. Ludwik Antoni Birkenmajer (LAB) (1855-1929), fizyk, geofizyk, astronom i historyk nauki, kopernikanista (zięć prof. Karlińskiego; p.5); kwatera XII B płd.

3. Oleg Czyżewski (OC) (1930-1971), fizyk i radioastronom; pas 84 płd, rząd 2, grób 8. od krawędzi wschodniej (19. od zachodniej).

4. Piotr Flin (PF) (1945-2018), pracownik naukowy OAUJ od 1968 do 1988, później PAT, WSP w Krakowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; zajmował się badaniem galaktyk i gromad galaktyk; planetoidzie nr 296987 nadano imię Piotrflin; kwatera XXIIB, rząd 15, miejsce 6 (grób rodzinny).

5. Czesław Jarosz (CJ) (1918-1986), inż. mechanik, wieloletni prac. OAUJ; kwatera AD wsch. (po lewej str. gr. Rawczyńskich).

6. Franciszek Karliński (FK) (1830-1906), profesor astronomii i matematyki wyższej UJ, dyrektor OAUJ w latach 1862-1902; (jego tablica pamiątkowa znajduje się w prawej nawie kościoła p.w. św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9); kwatera VI, narożnik płn. - wschodni.

7. Tadeusz Kochmański (TK) (1904-1986), geodeta i matematyk, prof. AGH, wybitny członek szkoły krakowianowej Banachiewicza; kwatera Gb, narożnik płd. - wschodni.

8. Kazimierz Kordylewski (KK) (1903-1981), astronom, wieloletni adiunkt i docent w OAUJ; pas 25 wsch. (grób 17 licząc od krawędzi południowej).

9. Maria Kurpińska Winiarska (MKW) (1942?-2014), wieloletni pracownik naukowy OAUJ, badacz gwiazd zmiennych; redaktor Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego; kwatera XIV B, płn., grób 10, 11. 1

10. Władysław Lis (WL) (1911-1980) pracownik obsługi OAUJ (Stacji na Lubomirze), współodkrywca komety Kaho-Kozik-Lis w 1936 r.; kwatera XX, rząd 17, grób 38.

11. Lucjan Orkisz (LO) (1900-1973), astronom, pracownik OAUJ i OAUW, odkrywca komety w 1925 r. ; pas 48, rząd 3, grób 10.

12. Stefan Piotrowski (SLP) (1910-1985), astrofizyk, wieloletni adiunkt OAUJ, profesor UW; kwatera XIX B płd, (w połowie długości południowej krawędzi kwatery).

13. Konrad M. P. Rudnicki (KMPR) (1926-2013), astronom, filozof, teolog starokatolicki; prof. UJ, dyr. OAUJ, wykładowca WSŚ w Bydgoszczy, UW, Mariawickiego Seminarium Duchownego w Płocku i CIT w Pasadenie, odkrywca komety oraz twórca przeglądu nieba tzw. Pola Jagiellońskiego; kwatera LXV, rząd 8., grób 37.

14. Maurycy Pius Rudzki (MPR) (1862-1916), geofizyk i astrofizyk, prof. UJ, kierownik Katedry Astronomii i Geofizyki Matematycznej oraz dyr. OAUJ w latach 1902-1916; kwatera XI B płn (grób 7, od krawędzi zachodniej; zaniedbany, nagrobek przechylony; napis na płycie zawiera błąd: zamiast imienia PIUS widnieje „PRUS”; w grobowcu Zygmunta Majewskiego, leżącym dokładnie naprzeciw, jest pochowany dr Antoni Wilk (p.21); w pobliżu również grób żony dr J. Mietelskiego, D. Mietelskiej (1992); kwatera PAS 58, rząd płd, grób 19.).

15. Eugeniusz Rybka (ER) (1898-1988), astronom i historyk astronomii, prof. UJK, Un. Wrocł., UJ; rachmistrz i asystent OAUJ w latach 1921-1923, kierownik Katedry Astronomii Obserwacyjnej UJ i dyr. OAUJ w latach 1958-1968; kwatera LXXVIII (CI, rząd II, grób 1).

16. Józef Ryzner (JR) (1881-1955), geodeta i astronom, asystent OAUJ w latach 1907-1917, adiunkt Polit. Lwowskiej, pracownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH po 1945 r.; kwatera XIV B, rząd 16, grób 18.

17. Jan Kanty Steczkowski (JKS) (1800-1881), astronom i matematyk, adiunkt OAUJ w latach 1826-1842; później prof. matematyki w UJ; kwatera TΔ, grób o częściowo zatartym napisie (2002 r.).

18. Aldona Szczepanowska (AS) (1909-1995), asystent i adiunkt OAUJ w latach 1945-1962; grób 12 w kwaterze LXIII, rząd 9.

19. Władysław Tęcza (WT) (1910-1976), asystent OAUJ w latach trzydziestych, pracował w Obs. Krak. także w latach okupacji; po wojnie aktor teatrów krakowskich; kwatera XI B zach., rząd 2., grób 6., licząc od krańca płd (odwrócony tyłem do alejki).

20. Jan Wątorski (JW) (1930-1978), laborant w OAUJ (1975?-1978); pas 43, grób w narożniku płd.-wschodnim.

21. Daniel Wierzbicki (DW) (1838-1901), wieloletni (1864-1900) adiunkt OAUJ; kwatera XIII A płd., grób 8. od krańca wschodniego, b. zniszczony; trudny do odczytania napis: „Grób Wierzbickich”.

22. Antoni Wilk (AW) (1876-1940), st. asystent i adiunkt OAUJ w latach 1926-1939, odkrywca 4 komet; kwatera XII A płd., grobowiec Zygmunta Majewskiego (naprzeciw grobu prof. M.P. Rudzkiego). 2

23. Maciej Winiarski (MW) (1939-2015) adiunkt OAUJ; pionier zastosowania metody fotoelektrycznej w Krakowie; obserwator m. in. tzw. Obłoków Libracyjnych w układzie Ziemia – Księżyc; założyciel stacji w Roztokach Górnych (Bieszczady); kwatera XIV B, płn., grób 10, 11.

C. Groby położone na innych cmentarzach:

1. Wanda Barańska (1927-2018), wieloletnia (do roku 1989) sprzątaczka w OAUJ; Kraków, Cm. Salwatorski. Sektor SC6, rząd 6, grób 7 (głównym wejściem, grób po lewej stronie alei). (lokalizacja grobów na Cm. Salwat. http://krakowsalwator.artlookgallery.com/grobonet/start.php)

2. Stefania Bułatowa (1918-1992), wieloletnia sekretarka OAUJ; Kraków, Cm. Salwatorski. Sektor SC6, nr rzędu B, nr grobu 3.

3. Izydor Duczyński (zm. 1846), poległy w powstaniu krakowskim adiunkt OAUJ za dyrekcji prof. M. Weissego; położenie grobu nie zostało ustalone, wiadomo jednak, że nie ma go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

4. Tadeusz Zbigniew Dworak (1942-2013), astronom, zajmował się gwiazdami zaćmieniowymi, pracował w OAUJ w latach 1968 - 1979 r. profesor nadzwyczajny AGH, popularyzator astronomii, pisarz science fiction; Kraków Cm. Batowicki, kwatera CXCIV, rząd 5, miejsce 5.

5. Jan Gadomski (1889-1966), astronom, asystent OAUJ w latach 1922-1927, później adiunkt w OAUW; Warszawa, cment. : Stare Powązki.

6. Roman Guła (1948-1976), astronom, asystent OAUJ w latach siedemdziesiątych; Kraków Cm. Bronowicki, w głównej alei, po jej lewej stronie, blisko ostatniej alejki poprzecznej.

7. Helena Wilma z Buzków Jaśko (1913-2004) , asystent w OAUJ, pracowała w redakcji Acta Astronomica i prowadziła również bibliotekę OAUJ oraz księgi protokołów Zebrań Naukowych Obserwatorium; Cmentarz Podgórski w Krakowie, kwatera IV A, rząd płd. - wew., grób 7.

8. Zbigniew Klimek (1947-1978), asystent i adiunkt OAUJ 1970-1978; Nowy Sącz, cmentarz parafialny.

9. Tomasz Kobak (-2004), astronom w OAUJ; Kraków, Cmentarz Batowicki, kwatera CXLIX, rząd 8., grób 3.

10. Leon Kowalski (1900-1971), inż., wieloletni mechanik OAUJ; Modlnica, cmentarz parafialny.

11. Karol Kozieł (1910-1996), astronom i matematyk, kierownik Katedry Astronomii Teoretycznej i Geofizyki Astronomicznej UJ w latach 1958-1975, kier. Katedry Astronomii UJ w latach 1955-1957, dyr. OAUJ w latach 1968-1974; Wisła, cmentarz ewangelicki.

12. Johann Joseph von Littrow (1781-1840), astronom, dyr. OAUJ (1808-1809), później (1819-1840) dyr. Obserwatorium we Wiedniu; pochowany we Wiedniu; pierwotnie na Matzleinsdorfer Katholischer Friedhof. po ekshumacji na Zentralfriedhof, Gruftreihe 1, Nummer 49, (inf. priv. doc. Thomas Posch, 21.11.2016).

13. Józef Łęski (1760-1825) następca Jana Śniadeckiego, dyr. OAUJ w latach (1803-1804) i 3 (1811-1824); pochowany przypuszczalnie w Warszawie na Cm. Powązkowskim.

14. Paweł Magdziarz (1965-1998), asystent OAUJ, cm. w Rybniku.

15. Józef Masłowski (1931-2020), radioastronom, prof. UJ, dyrektor OA w latach 1979-1984 i 1989-1999; cm. parafialny w Skomielnej Białej, centralna aleja, grób po jej prawej stronie.

16. Jan Mergentaler (1901-1995), asystent OAUJ (Stacja na Lubomirze) w latach dwudziestych i trzydziestych; pracownik UJK we Lwowie, prof. Uniw. Wrocławskiego; Wrocław, Cm. Osobowicki.

17. Zofia Mrozicka (1925-2013), wieloletnia portier w OAUJ; Cm. Salwatorski; Sektor SC10, nr rzędu 7, nr grobu 23 (trzecia alejka od głównego wejścia, w dół, aż do nowej kaplicy, grób znajduje się tuż za kaplicą).

18. Katarzyna Otmianowska–Mazur (1957–2020), pracownik (od 1981) oraz dyrektor (2005–2012) OA, prof. UJ, specjalista w zakresie magnetyzmu ISM oraz modelowania MHD galaktyk, inicjatorka LOFARa w Polsce; cm. w Bibicach k. Krakowa.

19. Janusz Pagaczewski (1906-1975), asystent OAUJ w latach trzydziestych, po wojnie kier. Stacji Sejsmologicznej na Wawelu; Kraków Cmentarz Bronowicki (blisko lewego ogrodzenia, pomiędzy czwartą a piątą przecznicą głównej alejki).

20. Jan Piegza (1909-1982) asystent OAUJ w latach trzydziestych; Wielka Brytania, cm. w Salisbury (?).

21. Lidia Stankiewicz-Piegzowa (1811-1949), asystent OAUJ w latach trzydziestych i pracownik podczas wojny; także krótko po wojnie; Wielka Brytania, cm. w Salisbury (?).

22. Andrzej Pukała (1904-1970), wieloletni (po wojnie) woźny i laborant OAUJ; Kraków, Cmentarz Batowicki (na lewo od gł. alei).

23. Maria Pukałowa (1905-1994), żona Andrzeja, dozorczyni w Collegium Śniadeckiego; Kraków, Cmentarz Batowicki, grób męża.

24. Maria Rysz (zmarła w 1992 r.) asystent OAUJ w latach siedemdziesiątych; Kraków, Cmentarz Batowicki.

25. Adam Strzałkowski (1923-2020) pracownik OA (1945-1950), IF UJ (od 1950), prof. IF UJ, budowniczy pierwszego w Polsce radioteleskopu na Forcie Skała, uczeń T. Banachiewicza; Cm. Bronowicki.

26. Rozalia Szafraniec (1910-2001), astronom obserwator, wieloletni adiunkt OAUJ; Wzdół Rządowy k. Kielc, cmentarz parafialny.

27. Stefan Szczyrbak (1909-1997), asystent OAUJ w latach trzydziestych; Wielka Brytania (cmentarza nie ustalono).

28. Marek Szydłowski (1952-2020), pracownik naukowo-dydaktyczny OA UJ od 01.02.1985, profesor UJ (2013), astronom teoretyk, kosmolog, zajmował się również filozofią i ekonomią; cm. w Wierzchosławicach k. Tarnowa, grób za kaplicą W. Witosa, sektor D3, rząd 5, nr grobu 3.

29. Jan Śniadecki (1756-1830), założyciel i dyrektor OAUJ w latach (1792-1803), pochowany w Jaszunach na Litwie; pionowy nagrobek w b. majątku jego bratanicy, Zofii Balińskiej (fot. - p. „Złota Księga UJ”, t. Wydz. Mat. i Fizyki, s. 287).

30. Jan Twardosz (1946-2017), pracownik warsztatu OAUJ, pogrzeb 08.05.2017, Cm. Salwatorski; Sektor SC3, nr rzędu 3, nr grobu 35.

31. Maksymilian Weisse (1798-1863), astronom, prof. UJ, dyr. OAUJ w latach 1825-1861; cmentarz w Wels (Górna Austria). 4

32. Wiesław Wiśniewski (1931-1994), asystent i adiunkt OAUJ, badacz polarny, prof. w Lunar and Planetary Laboratory w Tucson w Arizonie; (według oświadczenia p. Wojciecha W. Wiśniewskiego, bratanka Zmarłego – prochy jego stryja zostały rozsypane w górskim obszarze Arizony).

33. Józef Witkowski (1892-1976), asystent i adiunkt OAUJ w latach 1919-1929, pracownik tejże placówki w latach 1940-1945, prof. astronomii w UAM w Poznaniu i wieloletni dyr. tamtejszego Obserwatorium Astronomicznego; Warszawa, Cmentarz Powązkowski.

34. Andrzej Zięba (1929-1986), matematyk i kosmolog, docent i prof. w OAUJ w latach 1969-1978, dyr. OAUJ (1974-1978); Wiedeń, cm. w dzielnicy Hietzing. 

35. Stanisław Zięba (1940-2020), pracownik OAUJ od 1962, zajmował się badaniami radiowymi Słońca i fal EM ekstremalnie niskich częstotliwości; cm. Prądnik Czerwony (Batowice), kwatera: E-XVII, rząd: zach, grób 1. 

D. Groby położone na cmentarzu w Krakowie-Bielanach:

1. Stanisław Małecki (1922-2012), wieloletni ogrodnik w OAUJ; kwatera C4, rząd I, grób 6.

2. Stanisława Musiał (1935-1999), wieloletni portier w OAUJ; kwatera A12, rząd IX, grób 2.

3. Marian Musiał (1933-2016), wieloletni portier w OAUJ; mąż Stanisławy; kwatera A12, rząd IX, grób 2.

4. Leopold Stachak (1931-2006), pracownik warsztatu OAUJ; kwatera A9, rząd VI, grób 9. 

E. Groby położone na cmentarzu w Krakowie-Olszanicy: (Lokalizacja grobów w załączniku) 

1. Julian Musiał (JM) (1937-1999), wieloletni portier w OAUJ; grób przy końcu środkowej alejki.

2. Lucjan Musiał (LM) (1964-2004), wieloletni portier w OAUJ; syn Juliana Musiała, leżą w jednym grobie; grób przy końcu środkowej alejki.

3. Józef Stępniak (JS) (1937-2007), pracownik warsztatu OAUJ; grób przy ogrodzeniu w górnej części cmentarza; niedaleko w linii prostopadłej do głównej alejki grób JM i LM.