Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: Astronomia

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania w ESO, jest udziałowcem teleskopu optycznego SALT, współpracuje z projektem H.E.S.S. (astrofizyka najwyższych energii) i obserwatorium radioastronomicznym LOFAR. Prowadzi prace obserwacyjne z wykorzystaniem wielu światowej klasy instrumentów, w tym obserwatorium w Effelsbergu, siecią VLA, kosmicznego obserwatorium rentgenowskiego Chandra i XMM oraz satelity Fermi i detektora fal grawitacyjnych VIRGO.

W Obserwatorium prowadzone są badania w wielu dziedzinach współczesnej astrofizyki:

 • fotometryczne i spektroskopowe badania obiektów zmiennych optycznie
 • radioastronomia galaktyk i radiogalaktyk
 • numeryczna magnetohydrodynamika oraz numeryczne kinetyczne modelowanie plazmy
 • zastosowania technik algebry komputerowej w astrofizyce
 • teoretyczna i obserwacyjna astrofizyka wysokich energii (promieniowanie X i gamma, promienie kosmiczne)
 • teoretyczna astrofizyka relatywistyczna i kosmologia
 • badania fal o ekstremalnie niskich częstotliwościach na Ziemi

Kontakt

Plakat promocyjny Szkoły Doktorskiej na UJKierownik studiów doktoranckich

dr hab. Jurek Krzesiński, prof. UJ

Sekretariat studiów doktoranckich

ul. Orla 171, 30-244 Kraków
tel. 12 6238 632, fax: 12 4251 318
e-mail: studia.doktoranckie@oa.uj.edu.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10.00-14.00

Możliwi opiekunowie i proponowane tematy doktoratów

 • dr hab. Anna Barnacka
  Efekty silnego soczewkowania grawitacyjnego
  Badanie ewolucji aktywnych jąder galaktyk za pomocą efektu soczewkowania grawitacyjnego
 • prof. dr hab. Krzysztof Chyży
  Radioastronomia, LOFAR,
  Propagacja promieniowania kosmicznego w galaktykach
  Statystyczne badania galaktyk w oparciu o najnowszy przegląd LoTSS LOFAR-u
 • dr hab. Marek Jamrozy
  Radioastronomia pozagalaktyczna, ewolucja dynamiczna radiogalaktyk
 • dr hab. Jerzy Krzesiński
  Astronomia obserwacyjna, gwiazdy zmienne (pulsujące), białe karły, egzoplanety (Candidates should posses good knowledge of the stellar evolution and stellar interiors. Skills: good level of software programming (python is a preferable coding language, but others are welcome too). Knowledge of CCD observations, unix system and/or machine learning is a plus.)
 • dr hab. Grzegorz Michałek
  Aktywność Słońca i pogoda kosmiczna
 • prof. Michał Ostrowski

  Wybrany problem badawczy z zakresu astrofizyki promieniowania gamma VHE w ramach projektów SST-1M, H.E.S.S. i/lub CTA

  Badanie wpływu na Ziemię rozbłysków słonecznych w zakresie UV/X oraz wpływu pogody kosmicznej z wykorzystaniem pomiarów fal elektromagnetycznych w zakresie ekstremalnie niskich częstości (zobacz więcej).

 • dr hab. Marian Soida
  Modelowanie numeryczne namagnesowanego środowiska międzygwiazdowego
  Obserwacje radioastronomiczne bliskich galaktyk
 • dr hab. Łukasz Stawarz
  Fizyka kosmicznych źródeł promieniowania i cząstek wysokich energii
  Analiza i modelowanie danych z zakresu gamma teleskopów H.E.S.S.
  Astrofizyka neutrinowa w ramach eksperymentu Hyper-Kamiokande
 • dr hab. Sebastian Szybka
  Ścisłe rozwiązania równań Einsteina: czarne dziury, fale grawitacyjne,
  niejednorodne modele kosmologiczne (1. Stojące fale grawitacyjne, 2. Granica wysokiej częstotliwości dla fal grawitacyjnych, 3. Niezmienniki krzywizny i detekcja horyzontu zdarzeń).
 • dr hab. Wacław Waniak
  Fizyka komet

Opiekunem pracy (z zakresu astronomii) może być też inny samodzielny pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Rekrutacja 2024

Kolejna rekrutacja zostanie ogłoszona w II połowie maja

Planowany harmonogram:

Rozpoczęcie rejestracji w IRK: 21.05.2024
Koniec rejestracji w IRK: 29.05.2024

Egzaminy wstępne: 05.06.2024
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 06.06.2024

Przewodnik po studiach doktoranckich

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego: do pobrania na dole strony

Opinia pracownika naukowego: do pobrania na dole strony

Kryteria przyjęć

Aktualne kryteria przyjęć

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia będzie ocena przedstawionych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy będziemy chcieli wiedzieć, co kandydat umie z zakresu astronomii, fizyki i matematyki, ale w szczególności z zakresu swojej pracy magisterskiej oraz z tematyki planowanego doktoratu. Będziemy też starali się ocenić, na ile potrafi samodzielnie i oryginalnie mysleć. Nie planujemy przygotowania szczegółowej listy zagadnień do tej rozmowy, bo będzie ona miała nieco inny charakter przy każdej kolejnej osobie.

Wykłady i seminaria

Aktualności: Dr Piotr Guzik laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Piotr Guzik - zdjęcie portretoweDr Piotr Guzik, absolwent naszej Szkoły Doktorskiej, został laureatem XVIII edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Naukowiec został uhonorowany za popularyzację zagadnień związanych z astronomią oraz działania na rzecz ochrony przyrody. Wyłonienie laureata spośród trojga badaczy nastąpiło 18 maja w Krakowie, podczas zjazdu Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który jest organizatorem konkursu.

Piotr Guzik ukończył astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009) i informatykę stosowaną na Akademii Górniczo-Hutniczej (2010). Na tej drugiej uczelni przez sześć lat pracował na stanowisku asystenta badawczego. Pod koniec ubiegłego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat dotyczący charakterystyki małych międzygwiazdowych obiektów odkrywanych w Układzie Słonecznym (Interstellar minor bodies in the Solar System). Wyniki badań opublikował w czasopismach "Nature" i "Nature Astronomy". Prace te, jak określił jeden z recenzentów rozprawy, przyczyniają się do utworzenia nowej gałęzi astrofizyki pozasłonecznych układów planetarnych, w oparciu o obserwacje komet i asteroid wyrzuconych z systemów macierzystych.

W kręgu zainteresowań badawczych dr. Piotra Guzika są przede wszystkim komety, planetoidy i inne małe ciała Układu Słonecznego. Obecnie jest członkiem kierowanego przez dr. Michała Drahusa zespołu HYADES realizującego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego grant ERC, w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym. Celem projektu jest ustalenie pochodzenia wody na naszej planecie oraz poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd rezerwuarów wody w Układzie Słonecznym i innych układach planetarnych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała na ten cel 3 mln euro w ramach konkursu ERC Consolidator Grants.

Pasją dr. Piotra Guzika jest także przyroda, interesuje się szczególnie owadami. Dwa lata temu odkrył nowy gatunek pasikonika w Polsce – Isophya modesta – dla którego zaproponował polską nazwę "Zrówieńka turnicka".

Więcej informacji

Coimbra Group 3-Minute-Thesis – second place went to our PhD student Subhrata Dey

PhD student Subhrata Dey awarded

The final of the Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University competition was held on March 18 in the Aula of Collegium Novum. 10 PhD students presented the main points of their PhD theses during 3-minute presentations. The second place went to our PhD student Subhrata Dey, for the presentation "Investigating the mysterious Luminous infrared Galaxies" on the study of bright infrared galaxies, for which she also received the audience award. Congratulations!

Pliki do pobrania
docx
Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego (2021/22)
doc
Opinia pracownika naukowego
pdf
Program kształcenia
doc
Plan studiów